Balans therapie Betuwe
Wat is Nei
Wie ben ik
Tarieven
Contact
Routebeschrijving
NEI voor kinderen.

Kinderen en NEI gaan heel goed samen. Soms lopen kinderen vast op school, met vriendjes/vriendinnetjes of op een sportclub. Ook bij vage klachten zoals hoofdpijn of de veelal gehoorde klacht van buikpijn kan NEI een ander licht op het probleem werpen. Het kan zijn dat ze al het een en ander hebben meegemaakt, hoog- of fijngevoelig zijn of ze dragen het mee van voor hun geboorte of overgedragen via generaties.

Voor u als ouder en/of verzorger is het soms lastig om te ontdekken wat er zoal speelt bij uw kind(-eren). NEI kan u hiermee helpen. Meestal is het voor ouders en/of verzorgers fijn om te begrijpen wat er aan de hand is en zo kunt u beter inspelen op het gedrag of de klachten van uw kind.

Als een kind nog te klein is om getest te worden kan dit ook via een ouder/verzorger of een foto gedaan worden.

home © balans-therapie-betuwe.nl - nei voor kinderen